>Mikrolærning
Mikrolærning 2018-12-06T13:47:54+00:00

Mikrolæring

Enkel og motiverende opplæring uten å forstyrre dagligeg jøremål.

Hva er mikrolæring?

 • Mikrokurs
 • Mikroquiz
 • “Gamification”
 • Selvlæring
 • Mål fremdrit
 • Videolæring
 • Enkel administrasjon

Interesert? Kontakt oss i dag for tilbud eller demo.

Hvorfor mikrolæring?

Enkelt å lage  kurs og quiz. 
Lar ansatte absorbere
læring steg for steg med sin smarttelefon når de har ledig tid.
Motiverende «gamification» som skaper lyst til mer læring.
Kjør opplæring uten å redusere effektiviteten i deres daglige drift.
Opplæring tilpasset stadig økende tidspress  og krav til innovative løsninger.

Hvorfor mikrolæring?

Enkelt å lage  kurs og quiz. 
Lar ansatte absorbere læring steg for steg med sin smarttelefon når de har ledig tid.
Opplæring tilpasset stadig økende tidspress  og krav til innovative løsninger.
Motiverende «gamification» som skaper lyst til mer læring.
Kjør opplæring uten å redusere effektiviteten i deres daglige drift.

Bli kjent med vår mikrolæring

Mikrokurs

 • Lar bedriften skape interaktive kurs for ansatte ved bruk av tekst, bilder, video og spørsmål.
 • Del nye kurs med de ansatte i bedriftens live feed. (1)
 • Ta i bruk mikrokurs under onboarding av nyansatte. (2)
 • Svært lettvint å holde ditt opplæringsmateriell oppdatert.

Mål fremdrift

 • Enkel oversikt over hvilke kurs hver enkelt ansatt har gjennomført.
 • Se hvilke quiz hver enkelt ansatte har fullført og deres poengsum.
 • La de ansatte forbedre sin poengsum med Prøv igjen-funksjon.
 • Nyttig fortsett der du slapp funksjon i tilfelle et kurs må avbrytes.

Mikroquiz

 • Lar ansatte teste sine ferdigheter på en morsom og lærerik måte.
 • Poengsum for hver quiz.
 • Prøv igjen-funksjon for å stimulere til økt læring.
 • Del ny quiz med de ansatte i bedriftens live feed. (1)
 • Støtte for både en- og flervalgsspørsmål.

(1) Krever live feed. (2) Krever onboarding program.

Mikrolæring på dine enheter

Interessert?

Kontakt oss i dag for tilbud eller demo.