Loading...
>Sjekkliste for onboarding

Onboarding sjekkliste

Du har nettopp vært gjennom en omfattende rekrutteringsprosess og etter mye arbeid er du sikker på at du har ansatt den riktige kandidaten. Hva nå?  

Mange organisasjoner bommer kraftig i sin employee onboarding-prosess: de fleste bruker svært lang tid og mye ressurser på rekrutteringen av nye medarbeidere og ledere, men få setter av nok tid og ressurser på introduksjons-prosessen.

Slik får du lavere turnover og nyansatte til å skape verdi raskere 

Det finnes mange ulike oppfatninger av hva onboarding innebærer. Det kan være  tanker om at vedkommende skal bli vist rundt på arbeidsplassen, bli inkludert i det sosiale og ikke minst få god opplæring.

Dette er vel og bra – men en slik forståelse av onboarding kan bli for snever og gjøre at organisasjonen ikke klarer å utnytte den nyansattes potensiale. En dårlig onboardingsprosess kan ikke minst være en årsak til høy turnover. Jo bedre arbeid det legges i denne prosessen, jo raskere begynner den nyansatte å skape verdi for organisasjonen.

Last ned vår sjekkliste for en god onboarding!